Αλλαγές στην προκήρυξη για τις 211 υποτροφίες του ΙΚΥ

Λήξη Υποβολής: 08 Ιουλίου 2016


Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 8η  Ιουλίου 2016 και ώρα Ελλάδος 13.00 μ.μ. Έως και την 15η Ιουλίου 2016 οι αιτούντες πρέπει να διαβιβάσουν στο ΙΚΥ πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά και την αίτηση που υπεβλήθη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
1. ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.
2. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΤΗ. ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2013,2014 ΚΑΙ 2015.
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395 και στα Γραφεία του ΙΚΥ
 
Περισσότερες πληροφορίες: