Έξι (6) υποτροφίες σε μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Τοποθεσία: Ελλάδα


Προκήρυξη:

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, παρέχεται στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η δυνατότητα πραγματοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών με υποτροφία στο εξ αποστάσεως αγγλόφωνο Πρόγραμμα «MSc in Sustainable Agriculture and Business».
Πιο συγκεκριμένα, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προσφέρει, αποκλειστικά στα μέλη του Επιμελητηρίου, έξι (6) υποτροφίες για τη φοίτηση στο εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η κάθε υποτροφία αφορά 40% μείωση των αρχικών διδάκτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στη σχετική αίτησή προς το ΔΙ.ΠΑ.Ε. ότι είναι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ότι έχουν τακτοποιήσει όλες τους τις υποχρεώσεις προς αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ., αλλά και για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του προγράμματος: τηλ. 2310 807526/529, email: infoseba@ihu.edu.gr