Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας – MBA Food & Agribusiness

Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 1 έτος για την Πλήρη, 2 έτη για την Μερική
Τέλη Φοίτησης: 6.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Master in Business Admisnistration – MBA) με τίτλο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας». Ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ. στα αγγλικά δεν αποτελεί ακριβή μετάφραση και είναι «MBA Food & Agribusiness».

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ.

Σημειώσεις:

Επικοινωνία

Ιερά Οδός 75, Αθήνα, 11855

τηλ. 2105294776

e-mail: mba@aua.gr

Περιγραφή

Αποστολή του Προγράμματος είναι η έρευνα και διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του χώρου της Διοίκησης Επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να πάρουν τις αποφάσεις που απαιτούνται σε ένα πολύπλοκο και ανταγωνιστικό περιβάλλον είτε ως στελέχη επιχειρήσεων είτε ως επιχειρηματίες.

Ο αγροδιατροφικός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς σε κάθε οικονομία. Η παραγωγή, η μεταφορά και διανομή, αλλά και η κατανάλωση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων αποτελούν τα βασικά μέρη αυτής της ιδιαίτερης αλυσίδας που με μία φράση περιγράφεται ως «από το χωράφι στο ράφι». Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του προγράμματος ΜΒΑ Food & Agribusiness είναι ότι εστιάζει κυρίως στον χώρο των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και του αγροτικού τομέα. Αυτό προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτρίες του τη δυνατότητα να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά του κλάδου, την συμπεριφορά των καταναλωτών, αλλά και την τεχνολογία τροφίμων έτσι ώστε ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να οικοδομήσουν μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία ως υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη.