Χημεία Τροφίμων ( Food Chemistry)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Χημείας (Department of Chemistry)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3285 Β'2018΄
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (MSc in FOOD CHEMISTRY).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

 Στο Π.Μ.Σ. «Χημεία Τροφίμων» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των  Τμημάτων Χημείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοτα­γών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοτα­γών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη συστατικών (πρόσθετων ή φυσικών) των τροφίμων, τη μελέτη και χρήση των συστατικών των τροφίμων για τη δημιουργία τροφίμων με ενισχυμένες λειτουργικές
ιδιότητες, τον έλεγχο ασφάλειας των τροφίμων (μικροβιολογικό, τοξικολογικό και χημικό), την χρήση της τεχνολογίας στη παρασκευή, συντήρηση, διάθεση κτλ των τροφίμων και τη μελέτη των διατροφικών κανόνων για ισορροπημένη διατροφή.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην επιστήμη των τροφίμων και ειδικότερα στη χημεία τροφίμων, γνώσεις απαραίτητες στον απόφοιτο για απασχόληση στη βιομηχανία τροφίμων αλλά και σε συναφείς φορείς του δημοσίου π.χ. ΕΦΕΤ, Χημείο
του κράτους αλλά και απαραίτητες για την έναρξη και δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή για την ενίσχυση υπαρχόντων οικογενειακών επιχειρήσεων τροφίμων. Ο τομέας των τροφίμων είναι από τους πιο σημαντικούς σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο και έχει μεγάλη απήχηση στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ως στόχο την μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση.
Πρόκειται για ένα τομέα που στηρίζεται η Εθνική οικονομία και μάλιστα υπάρχει και η δυνατότητα της πρωτογενούς ανάπτυξης έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τους νέους έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετακίνηση Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό το λεγόμενο και “brain drain”. Υπάρχει συνάφεια του Π.Μ.Σ. με το αντικείμενο του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος χημείας του ΕΚΠΑ όπου πλέον οι βασικές γνώσεις εμπλουτίζονται με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα της χημείας και της επιστήμης των τροφίμων γενικά, γνώσεις οι οποίες υποστηρίζονται πλήρως από την άρτια επιστημονική επάρκεια των διδασκόντων ως προς το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι διαθέτουν ανάλογο ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια με κριτές.

ΕΣΠΑ