Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: Ιατρικής
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: Β΄2670/06-07-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αντιστοίχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που κατέχουν ικανοποιητική εμπειρία στη χειρουργική και έχουν ενδιαφέρον στη Χειρουργική Ήπατος − Χοληφόρων – Παγκρέατος.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:
ΕΣΠΑ