Φύλο-Κοινωνία-Πολιτική

Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3142/Τβ)2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι
Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς
και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. είναι η ανάδειξη της διεπιστημονικής έρευνας και εμβάθυνσης στην
προβληματική του φύλου στη μελέτη των κοινωνικών
και πολιτικών φαινομένων. Σκοπός του Διατμηματικού
Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών
γνώσεων, η ανάπτυξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο παραπάνω πεδίο.

ΕΣΠΑ