Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Physical Education and Sport Science

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (School of Physical Education and Sport Science)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2554 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στον Αθλητισμό (Pedagogy and Humanities in Sport)
2. Οργάνωση Αθλητισμού (Organizational Studies in Sports)
3. Προπονητική Αθλημάτων (Sport Training and Coaching)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ