Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.900 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 3716/τ.Β΄/8-10-2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Το ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους Τμημάτων Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και συναφών επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Τραπεζικής – Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ώρες:  Τετάρτη 17:00- 21:45 και Σάββατο 10:00- 15:00
Κινητό: 6977887879
Tηλ.: 2461068153
Email:   mbf@uowm.gr, mastertrapeziki@gmail.com 

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει σαν αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της ΤραπεζικήςΑσφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
– Η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης στο σύνολο των θεμάτων που εξετάζει η χρηματοοικονομική και αφορούν τις επενδύσεις, την επιχειρηματική χρηματοοικονομική, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, τις επενδυτικές μορφές, την αποτίμηση των επιχειρήσεων, την χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων.
– Την εξέταση του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος εξετάζοντας το τραπεζικό σύστημα, διεθνές και εγχώριο, τις αρχές εποπτείας και τις πολιτικές που ασκούν στη διαχείριση του συστήματος και των αγορών. Τους κινδύνους που διατρέχει το τραπεζικό σύστημα και απορρέουν από τις χρηματοδοτικές πολιτικές, τον καθορισμό της πιστωτικής πολιτικής, τη συμπεριφορά των τραπεζών ως φορέας παροχής υπηρεσιών.
– Τις μεθόδους και εργαλεία χρηματοδότησης των εταιρών, τραπεζικών και μη τραπεζικών, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
– Την εξέταση των ειδικών θεμάτων της ασφαλιστικής αγοράς και προϊόντων.
– Το ρόλο του δημοσίου τόσο στην προσφορά χρηματοδοτικών πόρων όσο και στην άντληση αυτών με τις συνέπειες που μπορούν να υπάρχουν στην αγορά και επιχειρήσεις.
– Την προώθηση των τραπεζικών-ασφαλιστικών προϊόντων και γενικότερα το τραπεζικό- ασφαλιστικό μάρκετινγκ.
– Η πρακτική προσέγγιση των θεμάτων αυτών μέσω εργαλείων που παρέχουν την πληροφόρηση, χρηματοοικονομική και τραπεζοασφαλιστική.
– Την προετοιμασία σε θεωρητικό επίπεδο για τη συνέχιση των εξειδικευμένων σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.
– Την κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

ΕΣΠΑ