Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 4.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 4265/Β’/27-09-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Προϋποθέσεις

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC)

Σημειώσεις: