Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 6199/31.12.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων TEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνικών Σχολών
Θετικών Επιστημών

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

Email: aidasecr@uom.edu.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-891847

Γραφείο 422 (κτίριο ΓΔ, όροφος 4ος)

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατίας 156
54636, Θεσσαλονίκη
(θυρίδα 190)

 

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στο χώρο της Τεχνητής Νοημο- σύνης και Αναλυτικής Δεδομένων, έτσι ώστε οι διπλωματούχοι του Π.Μ.Σ. να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και πρακτικών σε προβλήματα που απαιτούν συλλογιστική και λήψη αποφάσεων βασισμένη στη διαχείριση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων.

ΕΣΠΑ