Σύγχρονη Φυτοπροστασία και Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα: Γεωπονίας
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Εντατική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3978/τ Β΄/13-9-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Γεωπονίας
Δασολογίας και φυσικού Περιβάλλοντος
Βιολογίας
Βιοτεχνολογίας

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
τηλ. 2310995194

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστήμης της Γεωπονίας, στο γνωστικό πεδίο της Σύγχρονης φυτοπροστασίας και Βιοτεχνολογικές εφαρμογές.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να συμβάλλει αφενός στην διεύρυνση των γνώσεων στον Τομέα της φυτοπροστασίας και αφετέρου στη δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους πτυχιούχους του Τμήματος Γεωπονίας και άλλων συναφών Τμημάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα για τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ελλάδα και αποφυγή απώλειας των διακεκριμένων πτυχιούχων στο εξωτερικό. Επιπλέον στόχος είναι, η παροχή χρήσιμων και σύγχρονων γνώσεων σε πτυχιούχους που απασχολούνται ήδη επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες στο χώρο της φυτοπροστασίας, ώστε να διευρύνουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και φυσικού Περιβάλλοντος, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής.

ΕΣΠΑ