Σχεδιασμός Αιχμής, Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό Advanced Design: Innovation andTransdisciplinarity in Arhitectural Design

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Πολυτεχνική
Τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: ΦΕΚ Β' 3515/29-12-2014, ΦΕΚ Β' 3890/6-11-2017
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του δίγλωσσου (ελληνόφωνου−αγγλόφωνου) Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με τίτλο «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό», «Advanced Design: Innovation and Transdisciplinarity in Architectural Design» είναι η μελέτη, έρευνα και εμβάθυνση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών στην περιοχή του Σχεδιασμού Αιχμής με έμφαση στην Καινοτομία και τη Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό.

Το Εκπαιδευτικό αντικείμενο οργανώνεται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες που σχετίζονται με την κατανόηση και εξέλιξη του Σχεδιασμού Αιχμής, σε συνάρτηση με: την καινοτομία, τη διεπιστημονικότητα και με τον πειραματισμό.

Ο πρώτος άξονας πάνω στον οποίο οργανώνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αφορά στην εμβάθυνση και κατανόηση της σχέσης της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στη διεπιστημονικότητα που συνίσταται σε μια στρατηγική διαχείρισης της πολυπλοκότητας.

Ο τρίτος άξονας αφορά στον πειραματισμό και στην εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών τεχνικών σχεδιασμού και κατασκευής, ως μεθοδολογία έρευνας στον Σχεδιασμό Αιχμής.

Οι παραπάνω άξονες καθορίζουν το περιεχόμενο των μαθημάτων, τα οποία αρθρώνονται σε τρεις ενότητες:

Α. (DS) Σχεδιασμός / Praxis
Β. (TH) Θεωρία / Logos
Γ. (TD) Θεωρία και Σχεδιασμός /Techne