Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων – Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems» (του πρώην Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του καταργηθέντος Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: Γενικό Τμήμα (με έδρα τα Ψαχνά Νομού Ευβοίας)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2998 Β΄2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ