Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.750 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Β΄3743/31-08-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην επιστημονική περιοχή «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής».

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με διάρκεια φοίτησης οκτώ (8) εξαμήνων.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. “Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής”

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νέα Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο: 2551030023 και 2551030028

E-mail: metaptixgramm@eled.duth.gr

Περιγραφή

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση Στελεχών Εκπαίδευσης, η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Παιδαγωγικής, η εξειδικευμένη εκπαίδευση και περαιτέρω κατάρτιση επιστημόνων δασκάλων και παιδαγωγών στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για την άμεση και αξιόπιστη επίλυση των προβλημάτων και θεμάτων στον επαγγελματικό και επιστημονικό στίβο των Επιστημών της Αγωγής