Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά (MSc in Southeast European Studies: Politics, History, Economics)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Department of Political Science and Public Adminis
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Εντατική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 2.100 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: 3037 Β΄2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά» (MSc in Southeast European Studies: Politics, History, Economics).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

The Programme is primarily addressed to graduates in the social sciences and humanities (politics, sociology, economics, social anthropology, political and social history, Balkan studies, Modern Greek Studies, journalism, etc).  Based on its interdisciplinary nature, it aims at providing a thorough understanding of the key historical, social, political, economic, and cultural issues of Southeastern Europe (henceforth SEE).

Συνεργαζόμενα τμήματα:

EMJMD consortium partners include University of Glasgow, Universidad Autónoma de Madrid, Aix-Marseille Université, National and Kapodistrian University of Athens, LUISS Guido Carli Rome and Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

Σημειώσεις:
SEE Programme Secretariat
Dr.  Anna Vallianatou, Programme Administrator
Tel: +30 210 368 8965
Fax: +30 210 368 8966
(do not forget the underscore between postgrad and SEE!)
6, Themistokleous St. (second floor – Office 7)
106 78 Athens
Visiting hours: 10.00 a.m.-3.00 p.m., Monday to Friday.

Περιγραφή

The MA in Southeast European Studies: Politics, History, Economics is an intense one-year graduate programme, taught in English at the National and Kapodistrian  University of Athens.

The Programme has an excellent student-teacher ratio, and a strong international character, actively encouraging the participation of students from around the world. In addition to its academic aims, the Programme offers a unique opportunity for students with different backgrounds and experiences to spend an academic year in Athens, learning about Southeastern Europe with and from each other.

The academic year 2019-2020 marks the twentienth first year of the MA in SEE studies. This period has seen outheastern Europe’s transformation from a war zone to a region on its way to integration into the European Union. The multinational, multi-disciplinary Programme in Southeast European Studies, founded during the Kosovo crisis, has been part of that transition. Created in 1999 as part of the Royaumont Process, in its first years the Programme was supported by the Stability Pact for Southeastern Europe; it has since aimed at facilitating cross-border academic and scientific cooperation, bringing together students from all over the region and beyond, and promoting mutual understanding and good neighbourly relations.

ΕΣΠΑ