Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 4 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: 5.300 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: ΦΕΚ3323/10-08-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών,
αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 5300 ευρώ (πλήρης), 6000 ευρώ (μερική)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 910,
104 34 Αθήνα

Τηλ. Γραμματείας: 210 8203685
E-mail: ms-mst@aueb.gr
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Σοφία Γκίκα

Περιγραφή

Στόχος του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει στελέχη και ερευνητές που να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφοριακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα εστιάζει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

(α) Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα.
(β) Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.
(γ) Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική.
(δ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών.

ΕΣΠΑ