Επιχειρηματική Αναλυτική

Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 7.200 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: ΦΕΚ2774/12-07-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

The program is seeking competent, self-motivated individuals with strong quantitative skills. To apply to the Master of Science in Business Analytics program, applicants must have a bachelor’s degree. All fields will be considered, but management science, business administration, mathematics, physics, statistics, engineering and computer science seem a natural fit for the program. Some knowledge on basic IT concepts, such as basic programming, is assumed. The student population is expected to be bi-modal: some students will be skewed more towards technology and others more towards business. This is a challenge (to keep a good balance between the two) and an opportunity (to make them learn from each other) at the same time.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (3 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (5 εξάμηνα)

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business
Analytics)» έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία: (α) διοίκηση επιχειρηματικής απόδοσης και καινοτομίας, (β) πο-
σοτικές μέθοδοι στη λήψη αποφάσεων, (γ) ανάλυση και διαχείριση δεδομένων, και (δ) επιχειρησιακές εφαρμογές
και εργαλεία analytics.

ΕΣΠΑ