Προπόνηση και Πρόληψη Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα: Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών
Πόλη: ΣΕΡΡΕΣ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: 2.350 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
62110 – Άγιος Ιωάννης
Σέρρες
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 – 991050/ 991051
e-mail: info@phed-sr.auth.gr
Ώρες λειτουργίας θυρίδας Γραμματείας για το κοινό
Δευτέρα – Παρασκευή 1100 – 1300

Περιγραφή

Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. Προπόνηση και πρόληψη τραυματισμών στο ποδόσφαιρο.) άπτεται στον σχεδιασμό προγραμμάτων προπόνησης για την βελτίωση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών με βάση τις νέες σύγχρονες τάσεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ταυτόχρονα, παρέχονται όλες οι απαραίτητες γνώσεις για την δόμηση προγραμμάτων άσκησης που προλαμβάνουν τραυματισμούς στο ποδόσφαιρο.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: α) να προσφέρει στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας και β) να αποτελέσει προστάδιο δημιουργίας νέων επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε ποσοστό 80% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ, κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό 20% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών.

ΕΣΠΑ