Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής (Advanced Control Systems and Robotics) (πρώην Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.του καταργηθέντος Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: Γενικό Τμήμα (με έδρα τα Ψαχνά Νομού Ευβοίας)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.600 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 4259 Β’2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ