ΠΜΣ στα Ενεργειακά Συστήματα

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή:
Τμήμα: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 467/18.02.2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

a) Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων (Energy Systems Design) (20 εισακτέοι)
b) Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Technologies) (20 εισακτέοι)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΔΠΜΣ μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι από ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της Ελλάδας και του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα ενέργειας και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επαγγελματικές δραστηριότητες. Το ΔΠΜΣ απευθύνεται τόσο σε ήδη εργαζόμενους – στελέχη της αγοράς που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, όσο και σε αποφοίτους των ΑΕΙ που επιθυμούν να προσανατολιστούν επαγγελματικά στο πεδίο αυτό ή να διεξάγουν ερευνητικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο της Ενέργειας. Οι συμμετέχοντες στο ΔΠΜΣ θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι μηχανικοί (δηλαδή απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών, πανεπιστημίων ή ΤΕΙ), απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών ή απόφοιτοι οικονομικών σχολών με εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας της ενέργειας

Συνεργαζόμενα τμήματα:

<b>Πανεπιστήμιο Heriot-Watt</b>

Σημειώσεις:

Επικοινωνία

Τηλεφωνική επικοινωνία:  210-5381020, 210-5381493, Φαξ: 210-5381468

(Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 9:00-14:00), e-mail: msc_energy@sealab.gr

Περιγραφή

Το ΔΠΜΣ αποσκοπεί οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, τις αναγκαίες δεξιότητες και να αναπτύξουν την επιστημονική έρευνα στον τομέα της Ενέργειας, τόσο για τον Μηχανικό πράξης όσο και για τον Μηχανικό σε ρόλο διευθυντικό για τη λήψη αποφάσεων και στρατηγικής.

Πιο συγκεκριμένα σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
• Να επιληφθεί τα τρέχοντα ζητήματα ενέργειας και το μέλλον της βιομηχανίας της ενέργειας μέσω της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών με στρατηγικές διαχείρισης.
• Να παράγει μεταπτυχιακούς αποφοίτους με ικανότητες συνεισφοράς στη διαμόρφωση των μελλοντικών κατευθύνσεων της βιομηχανίας που συνδέεται με την ευρύτερη έννοια του τομέα της ενέργειας.
• Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς αποφοίτους με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για μια θετική επέμβαση στις επιχειρηματικές στρατηγικές.
• Να μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς αποφοίτους μια ευρεία δια-τομεακή τεχνική κατάρτιση, καθώς και βαθύτερη γνώση και εργασιακές ικανότητες εξειδικευμένων επιλεγμένων τεχνολογιών.
• Να δημιουργήσει φοιτητές ικανούς να λειτουργήσουν σε ένα πολυτομεακό περιβάλλον.
• Να αναπτύξει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ικανότητας εφαρμογής αυτών των δεξιοτήτων σε αναπτυσσόμενες καινοτομικές λύσεις για τις πρακτικές ανάγκες της κοινωνίας.
• Να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να μπορούν να ακολουθήσουν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα σε βάθος παρέχοντας τους επιλογές.
Το ΔΠΜΣ αποσκοπεί στην εκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ στην επιστήμη των Ενεργειακών Συστημάτων με δύο
κατευθύνσεις:
a) Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων (Energy Systems Design) (20 εισακτέοι)
b) Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Technologies) (20 εισακτέοι),
προσφέροντας ταυτόχρονα σχετικά μαθήματα που μπορεί ο φοιτητής να επιλέξει ανάλογα με τον προσανατολισμό και το ενδιαφέρον του. Επιπλέον της απόκτησης γνώσης και εμπειρίας, το ΔΠΜΣ ενθαρρύνει τη δραστηριοποίηση των φοιτητών του στην ανάπτυξη της δικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα θέματα αυτά και παρέχει μία σειρά από μαθήματα – εργαστήρια σε μεθόδους και εργαλεία αλλά και ουσιαστική υποστήριξη
που θα τους βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή.