Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3273/τΒ/8-8-18
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems)
– Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics)
– Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:
ΕΣΠΑ