Πληροφοριακά Συστήματα (ΜΙS)

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (OΔE, ΟΕ, ΛΧ)
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.950 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2756/11.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)».

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πα- νεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Παν. Μακεδονίας
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παν. Μακεδονίας

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα
Ε-mail: misgrad@uom.edu.gr,
Τηλ: 2310-891514,
Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης: Tρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00 – 14:00

Περιγραφή

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS) έχει ως αντικείμενο – σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ώστε να μπορούν να
συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα Πληροφοριακά Συστήματα και την ειδίκευση των πτυχιούχων του στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομία, Κοινωνία, Εκπαίδευση, Οργάνωση, Διοίκηση, Λογιστική και Χρηματοοικονομική και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς τομείς.

ΕΣΠΑ