Περιοδοντολογία

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Οδοντιατρικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 6
Τέλη Φοίτησης: 19.950 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3783/τ. Β΄/3-9-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Οδοντιατρικής

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Όλγα Μπίκα
Τηλ.: 2310- 999477
Email: olgampika@dent.auth.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προσφορά εξειδικευμένης γνώσης και εκπαίδευσης, η ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων, η εκπαίδευση στη διεξαγωγή έρευνας, αντιστοίχως με τα διεθνή κριτήρια και προδιαγραφές στο γνωστικό αντικείμενο της Περιοδοντολογίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι απόκτηση από τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/ήτριες υψηλού επιπέδου κλινικών δεξιοτήτων στην Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων αφού προηγουμένως έχουν μελετήσει και εμπεδώσει την γνώση των βασικών βιολογικών επιστημών, την φυσιοπαθολογία και πρόληψη των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών νοσημάτων. Η Διάγνωση, Πρόληψη και Θεραπεία των νόσων των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών ιστών θα είναι οι κεντρικοί άξονες εκπαίδευσης των φοιτητών του Προγράμματος. Συμπληρωματικά δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας και στην κάλυψη των αναγκών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για μεγαλύτερο αριθμό Οδοντιάτρων με εξειδίκευση στην Περιοδοντολογία.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Οδοντιατρικών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΕΣΠΑ