ΜΑ in Orthodox Theology / Ορθόδοξη Θεολογία

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Θεολογική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Θεολογίας (Department of Theology)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 4390 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Βιβλικές Σπουδές (Biblical Studies)
2. Πατερικές και Ιστορικές Σπουδές – Χριστιανική Αρχαιολογία (Patristic and Historical Studies – Christian
Archaeology)
3. Συστηματική Θεολογία και Επιστήμες της Αγωγής
(Systematic Theology and Education Sciences)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/