Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θεολογική
Τμήμα: Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2891/Β΄/19.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
  1. Βιβλικών, Πατερικών, Aγιολογικών και Θρησκειολογικών Σπουδών
  2. Ιστορίας, Δόγματος, Φιλοσοφίας και Αρχαιολογίας
  3. Εφαρμοσμένης Θεολογίας
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
  • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός» του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας, μελέτης και επιστημονικής εξειδίκευσης στο χώρο της Ορθόδοξης Θεολογίας, όπως ορίζεται στους ειδικότερους επιστημονικούς τομείς.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της θεολογικής γνώσης καθώς κι η ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της Ορθόδοξης Θεολογίας και γενικότερα του Χριστιανικού Πολιτισμού. Επιπλέον, αποσκοπεί στην ικανοποίηση θεολογικών, ερευνητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και εκκλησιαστικών αναγκών αλλά και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον θεολογικό χώρο.

Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποσκοπεί:

α) στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών για τη μελέτη θεολογικών, εκκλησιαστικών και κοινωνικών θεμάτων, για ακαδημαϊκό έργο σ’ αυτούς τους τομείς και για επιστημονική στήριξη υπηρεσιών, ιδρυμάτων και κοινωνικών θεσμών

β) στην εξειδίκευση θεολόγων με δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες, ώστε να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας έργο σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά ιδρύματα, στη δημόσια εκπαίδευση και σε ειδικές θέσεις επιμορφωτών και άλλων στελεχών της Εκκλησίας.

γ) στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης ως προϋποθέσεων για τη διδακτορική έρευνα και

δ) στην ανάπτυξη διεπιστημονικών και διϊδρυματικών συνεργασιών οι οποίες θα συμβάλουν στην προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας και στην ανάδειξη της Ορθόδοξης Θεολογίας

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.