Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Α.Ο.Α.)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 5.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2680/06-07-2018, τ. Β΄
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ”

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Θετικών, Οικονομικών και συναφών επι- στημών της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Τ.Δ.Α.)

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ ανήκει στην οικονομική επιστήμη και είναι η οργάνωση και διοίκηση
επιχειρήσεων με έμφαση στις επιχειρήσεις τροφίμων
και γεωργίας.
Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η έρευνα και διδασκαλία των
γνωστικών αντικειμένων του χώρου της Διοίκησης Επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα, έτσι ώστε οι
απόφοιτοι του Προγράμματος να είναι σε θέση να πάρουν τις αποφάσεις που απαιτούνται σε ένα πολύπλοκο
και ανταγωνιστικό περιβάλλον είτε ως στελέχη επιχειρήσεων είτε ως επιχειρηματίες.

ΕΣΠΑ