ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: ΦΕΚ3071/27-07-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

ΔΕΚΤΕΣ γίνονται αιτήσεις από πτυχιούχους/τελειόφοιτους :

Τμημάτων Οικονομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ κλπ)
Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ)
Άλλων Σχολών Ανωτάτων Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων ΤΕΙ και Στρατιωτικών Σχολών.
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων εξωτερικού γίνονται δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης με την προϋπόθεση να προσκομίσουν εν ευθέτω χρόνω βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (3 εξάμηνα), δια ζώσης (4 εξάμηνα)

Περιγραφή

1. Tο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη» (MSc in
Εconomics) σκοπεύει στην εκπαίδευση οικονομολόγων
υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στην περιοχή της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής.
2. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι: Μακροοικονομική Θεωρία, Μικροοικονομική
Θεωρία, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία,
Χρηματοοικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Δημόσια
Οικονομική, Νομισματική και Τραπεζική Πολιτική, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης, Θεωρία Παιγνίων,
Διεθνής Οικονομική, Οικονομική του Περιβάλλοντος και
της Ενέργειας, Αποτίμηση Χρεογράφων, Εφαρμοσμένα
Μικρο-Οικονομικά, Μαθηματικά Οικονομικά, Οικονομικά της Εργασίας, Οικονομική Ανάπτυξη, Οικονομική
Ιστορία, Κοινωνική Πολιτική.