Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Πρακτική Άσκηση
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 6.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 2463/τΒ/27-06-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» (M.Sc. – Master in Economic and Business Strategy).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του N.4485/2017.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά από 6:15-9:00 μμ.
Επικοινωνία
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Φρόσω Κάτση
(5ος όροφος, Γραφείο 518): Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 12:00 – 18:30
Καραολή & Δημητρίου 80
185 34, Πειραιάς
Τηλ. 210-4142284
e-mail: strategy@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Αδαμαντία Βαρελά
τηλ 2104142081,
e-mail: avarela@unipi.gr

Περιγραφή

Το πρόγραμμα συνδυάζει την ανάλυση που προσφέρει η οικονομική θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, η οποία εμπλουτίζεται και τεκμηριώνεται μέσα από μελέτες περιπτώσεων και πραγματικά περιστατικά.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα, έχοντας ως κεντρική κατεύθυνση την Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική, πλαισιώνεται από τη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων, την Οικονομική Ανάλυση του Παγκόσμιου Περιβάλλοντος, τη Στρατηγική των Επενδύσεων, τη Διαχείριση Κινδύνου, Επιχειρηματικών Καινοτομιών και Αποθεμάτων, την Οικονομοτεχνική Ανάλυση και τα Στρατηγικά συστήματα πληροφορικής.
Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με βάση τόσο τις γενικές προδιαγραφές αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και τις ανάγκες της αγοράς, ώστε το περιεχόμενο και η έμφαση του προγράμματος να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά των ελληνικών, κυρίως, επιχειρήσεων (με έμφαση στις ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών στο μίγμα γνώσεων που προέρχονται από την οικονομική επιστήμη, τα χρηματοοικονομικά και την επιχειρησιακή στρατηγική).

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η μοναδικότητα του προγράμματος στον Ελληνικό χώρο όσο και η πετυχημένη πορεία των αποφοίτων του από το 2006, το καθιστούν ως μια από τις καλύτερες επιλογές για όσους διαθέτουν ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα. Η μεγάλη επιτυχία του Προγράμματος και η σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, καθώς επίσης και η Επαγγελματική Αποκατάσταση των αποφοίτων μας, αναγνωρίστηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π, όσο και απο έρευνα που διεξήχθη για τους αποφοίτους του ΠΜΣ-ΟΕΣ.

ΕΣΠΑ