Ογκολογία: Από την Ογκογέννηση έως την Θεραπεία

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ΄αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2587/03.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιοπληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
2810.39.4860
2810.39.4526
oncology@med.uoc.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η “Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη θεραπεία”. Σκοπός του Προγράμματος είναι παροχή εκπαίδευσης για τη δημιουργία νέων επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τους μηχανισμούς της ογκογένεσης σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο, τις σύγχρονες προσεγγίσεις ανίχνευσης, απεικόνισης και διάγνωσης των ανθρώπινων νεοπλασιών, τη μεταφραστική και κλινική έρευνα, την επιδημιολογία και τις στρατηγικές πρόληψης του καρκίνου, τις νεότερες φαρμακολογικές θεραπείες στο χώρο της Ογκολογίας και τις προοπτικές εφαρμογής προσωποποιημένων θεραπειών ανά ασθενή, τις επεμβατικές και μη επεμβατικές ογκολογικές θεραπείες καθώς και την αξιολόγηση οικονομικών παραμέτρων στην ανάπτυξη και χορήγηση ογκολογικών σκευασμάτων.
Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα μπορούν να αντιμετωπίζουν επιτυχώς και αποτελεσματικά τις αυξανόμενες προκλήσεις του πεδίου της Ογκολογικής έρευνας και πρακτικής, ακολουθώντας ακαδημαϊκές κατευθύνσεις (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, κτλ) ή/και στελεχώνοντας ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Περαιτέρω, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να εργαστούν σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών εταιρειών και να ιδρύσουν/στελεχώσουν βιοτεχνολογικές εταιρίες στο χώρο της Ογκολογίας.
Ειδικότερα, με τη συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας τουνΕθνικού Ιδρύματος Ερευνών επιδιώκεται:
(α) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού τωνμδύο Ιδρυμάτων το οποίο εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Προγράμματος.
(β) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Ιδρυμάτων που συνεργάζονται.
(γ) Η διεθνής αναγνώριση του υψηλού επιπέδου τηςμπαρεχόμενης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης κατόπιν αξιολόγησης με ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια.

ΕΣΠΑ