Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 3180/2.8.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
α) Νεότερης Ιστορίας β) Σύγχρονης Ιστορίας.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ , γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Διεύθυνση: Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο , 24100 Καλαμάτα
Τηλ.: 2721065105, fax: 2721065107
Πληροφορίες: Ευαγγελία-Σοφία Κορέντζελου
E-mail: nsi-ham@uop.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  είναι η διεύρυνση και  στοιχειοθέτηση του ορίζοντα της ιστορικής γνώσης, καθώς και η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας μέσα κυρίως από αρχειακά τεκμήρια. Το Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν Τμήματα Ιστορίας ή συναφή προς αυτά Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΕΣΠΑ