Νευροανοσολογία

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3767/τ.Β΄/3-9-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Χημείας της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Βιολογίας
Ιατρικής
Χημείας
Φαρμακευτικής

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Ιατρικής ΔΠΘ

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
christiliop@auth.gr
τηλ. 6955372287

Περιγραφή

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ (επισπεύδον) και σε αυτές του Τμήματος Ιατρικής, του ΔΠΘ, είναι οι Νευρολογικές παθήσεις, στις οποίες εμπλέκονται ανοσολογικοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η διασύνδεση των βασικών νευροεπιστημών με τις ανοσολογικές παθήσεις που προσβάλουν το νευρικό σύστημα. Η περαιτέρω εμβάθυνση των γνώσεων στον τομέα αυτό αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη, ενημερότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιστημόνων (ιατρών, ανοσολόγων, βιολόγων, φαρμακοποιών και χημικών) που ασχολούνται με τις νευροεπιστήμες, τόσο στο επιστημονικό χώρο των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων όσο και σε διεθνές επίπεδο

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Χημείας της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

ΕΣΠΑ