Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ – New Media Communication and Digital Marketing

Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή:
Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Πόλη: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 2636/30.06.2020
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στα «Νέα Μέσα Επικοινωνία και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (New Media Communication and Digital Marketing).

Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο ειδικεύσεων:
1η ειδίκευση: Ψηφιακό Μάρκετινγκ / Digital Marketing και
2η ειδίκευση: Διαδικτυακή Επικοινωνία και δημιουργία περιεχομένου / Online Communication and Content Creation.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Το 50% της διδασκαλίας των μαθημάτων πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακό: Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Επίσημος διαδικτυακός τόπος μεταπτυχιακού

Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 26710 27311

E-mail: dmcmaster@ionio.gr

 

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (New Media Communication and Digital Marketing), έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση και την έρευνα σε προηγμένα ζητήματα της επιστήμης της Επικοινωνίας, των Ψηφιακών Μέσων, της Πληροφορίας και της Πληροφορικής όπως τα δίκτυα επικοινωνιών, η αλληλεπιδραστική διαδικτυακή επικοινωνία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επεξεργασία δεδομένων, η ψηφιακή επιχειρηματικότητα, το ψηφιακό μάρκετινγκ, τα
συνεργατικά συστήματα αλλά και η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα συστημάτων και περιεχομένου.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες τη γνώση που είναι απαραίτητη ώστε να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα της επιστήμης της Επικοινωνίας και του Μάρκετινγκ και να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου επιστημονική σκέψη με ερευνητικό προσανατολισμό. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν σημαντικά επιστημονικά εφόδια που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν είτε ως ερευνητές/τριες είτε δραστηριοποιούμενοι σε άλλους τομείς (επιστημονικούς, επαγγελματικούς κ.ά.).