Μηχανική Πετρελαίου

Ίδρυμα: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Πόλη: ΧΑΝΙΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: ΦΕΚ B 2461/2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

The program is designed for graduates from a wide range of academic backgrounds including Chemical, Mechanical, Mineral Resources, Environmental Engineering as well as graduates from Physics, Chemistry, Geology Departments.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης, δια ζώσης

Περιγραφή

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού υποβάθρου της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και της πρακτικής εφαρμογής του στα αντικείμενα της Μηχανικής Πετρελαίου. Γλώσσα του Π.Μ.Σ. είναι η αγγλική.

Petroleum Engineering postgraduate program of the Technical University of Crete is a one-year, full-time program, designed to provide students with a scientific background in hydrocarbon exploration and skills in the practical aspects of petroleum engineering. The program begins in October, and leads to a Master of Science (MSc) degree. The program is run by the School of Mineral Resources Engineering.

The program is designed for graduates from a wide range of academic backgrounds including Chemical, Mechanical, Mineral Resources, Environmental Engineering as well as graduates from Physics, Chemistry, Geology Departments

ΕΣΠΑ