Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 1862/24.05.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων», με ειδίκευση είτε στην «Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων» είτε σε «Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα».

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ισότιμων προς τα Πανεπιστήμια, καθώς και τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής TE, Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία:

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο: 26510-07213, ή με οποιοδήποτε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τη Μηχανική των Δεδομένων και τη Μηχανική των Υπολογιστικών Συστημάτων, θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστήμης του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το τεχνολογικό μέρος τους. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών με εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής στον επαγγελματικό τους χώρο και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν.

ΕΣΠΑ