Μεθοδολογία Κριτικής Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών & Αρχειακών Πηγών

Ίδρυμα: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας
Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Πόλη: Κέρκυρα
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 1.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2936Β΄/20-7-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές) της Ελλάδας και (με ΔΟΑΤΑΠ) του εξωτερικού.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Σημειώσεις:
Επικοινωνία
Διευθυντής:
Καθηγητής Γρηγόριος Ψαλλίδας

Mail επικοινωνίας:
histmeth@ionio.gr
psallidas@ionio.gr

Τηλέφωνο:
26610 87320
26610 87303

Περιγραφή

Το Μ.Π.Σ. “Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών”, με την απονομή διπλώματος Master, καταρτίζει και ειδικεύει πτυχιούχους όλων των κατευθύνσεων στη διεπιστημονική προσέγγιση, τεκμηρίωση και αξιοποίηση των αρχειακών πηγών αλλά και ευρύτερα των ιστορικών τεκμηρίων, που αφορούν στο σύνολό της ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την υστεροβυζαντινή, τη νεότερη και τη σύγχρονη περίοδο.
Δυνατότητες επαγγελματικών προοπτικών για τους απόφοιτους σε:

  1. Εκδοτικές επιχειρήσεις και δημοσιογραφικούς οργανισμούς
  2. Δημόσια και ιδιωτικά αρχεία
  3. Ερευνητικά κέντρα και προγράμματα
  4. Εκπαιδευτικά ιδρύματα
  5. Πολιτισμικούς φορείς
ΕΣΠΑ