Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή:
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πόλη: Λάρισα
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
 • Κατάλληλο για αποφοίτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ που είναι κάτοχοι πτυχίου Σχολών Υγείας, Θετικών, Βιολογικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών, Πολυτεχνικών ή Γεωπονικών Σχολών
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
EMail: biomath@med.uth.gr
Κινητό: +30 6977 946587+30 6939 040581
Σταθερό: +30 2410 565088

Περιγραφή

To ΠΜΣ εκπαιδεύει επιστήμονες στη μεθοδολογία έρευνας, στην εφαρμοσμένη βιοστατιστική και βιοπληροφορική και τους προετοιμάζει για επαγγελματική σταδιοδρομία σε Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό περιβάλλον, σε εταιρείες Πληροφορικής/Στατιστικών Μελετών ή στη Βιομηχανία Φαρμάκων/βιοτεχνολογίας (ως επιμελητές κλινικής έρευνας-CRAs, συντονιστές ιατρικής επιστήμης-MSL, ιατρικοί σύμβουλοι, τεχνικοί πληροφορικής, διαχειριστές βάσεων δεδομένων, αναλυτές δεδομένων, σύμβουλοι στατιστικής και βιοπληροφορικής).

Tο ΠΜΣ παρέχει θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για:

 • το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση Κλινικών Μελετών
 • την επεξεργασία και ερμηνεία Βιοϊατρικών (και Γενετικών) Δεδομένων
 • τη διαχείριση Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • τη Λήψη Αποφάσεων βασισμένων στην Συστηματική Ανασκόπηση και Μέτα-ανάλυση

Βασικά Χαρακτηριστικά του ΠΜΣ:

 • Χρονική διάρκεια ενός έτους (έναρξη τον Οκτώβριο)
 • Συνολικά 10 ενότητες μαθημάτων και μία διπλωματική εργασία διάρκειας τριών μηνών
 • Ιδανικό και για εργαζόμενους σε μακρινή απόσταση, με προκαθορισμένο πρόγραμμα διαλέξεων
 • Διαρκής αξιολόγηση βάσει εργασιών και δραστηριοτήτων
 • Εκπαίδευση σε στατιστικά πακέτα (π.χ. SPSS, R), προγράμματα βιοπληροφορικής (π.χ. Fasta, Clustal, CATH), γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. Java, Python, SQL) και βάσεις δεδομένων
 • Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση στατιστικής, πληροφορικής ή βιολογίας
 • Κατάλληλο για αποφοίτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ που είναι κάτοχοι πτυχίου Σχολών Υγείας, Θετικών, Βιολογικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών, Πολυτεχνικών ή Γεωπονικών Σχολών
ΕΣΠΑ