Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας (ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε.) (Master by Research on Financial and Management Engineering),

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πόλη: ΧΙΟΣ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 1.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2884/Β΄/19.07.2018’
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΑΣΕΙ) ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ, ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΜΣ

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διεύθυνση: Κουντουριώτου 41, Τ.Κ. 82132, Χίος), Τηλ.: 2271035432, Fax: 2271035429, E-mail: medmode_gram@chios.aegean.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε.) (Master by Research on Financial and Management Engineering) είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων στο χώρο της Έρευνας των Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός, και η κατάρτιση επιστημόνων αφετέρου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να προσδώσει στους/στις αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας.

Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε.) (Master by Research on Financial and Management Engineering)» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι:

  • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος μέσα από την πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων υψηλού κύρους.
  • Η προετοιμασία για μελλοντικές μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.
  • Η συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.
ΕΣΠΑ