Λοιμώδη Νοσήματα – Διεθνής Ιατρική: Από το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη (MSC in Infectious Deseases – International Medicine: From Bench to Bedside)

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: Β΄3043/27-07-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Πανεπιστημίων Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Βιολογίας, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών και άλλων συναφών πεδίων ομοταγών Τμημάτων ΑΕ καθώς και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Ιατρική του ΔΠΘ

Σημειώσεις:
ΕΣΠΑ