Κοινωνική Ψυχιατρική

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: Ιατρικής
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: Β΄3743/31-08-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κατά κύριο λόγο Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία, Κοινωνικής Εργασίας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση την Κοινοτική Υγεία (Επισκεπτών Υγείας), Ειδικής Αγωγής αλλά και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που δίνουν πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο και τον σκοπό του παρόντος Π.Μ.Σ.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις: