Κοινωνική Πολιτική

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 2.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3920/10.9.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

(α) Πολιτικές για την Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη
(β) Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας
(γ) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις: