Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση – Ένταξη Ετεροτήτων

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Εργασίας
Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ' αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 5 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 2.400 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: postgrad@sw.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531039496

Περιγραφή

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΙ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ) ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΕΣΠΑ