Κλινική Νευροφυσιολογία (Clinical Neurophysiology)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Πρακτική Άσκηση
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3285 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Κλινική Νευροφυσιολογία» (MSc in Clinical Neurophysiology).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Τηλ. 2105832464-2105832473
klourentzos@gmail.com

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως αντικείμενο την Κλινική Νευροφυσιολογία, μέσα στον ευρύτερο χώρο των Νευροεπιστημών και
της Νευρολογίας.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα Κλινικής Νευροφυσιολογίας, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των αντίστοιχων πεδίων των Νευροεπιστημών και της Παθολογικής Φυσιολογίας του Νευρικού Συστήματος με την Πρακτική εξάσκηση σε τεχνικές της Κλινικής Νευροφυσιολογίας.
Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στον τομέα της Κλινικής Νευροφυσιολογίας, έτσι ώστε να στελεχώσουν με επάρκεια και γνώση Εργαστήρια Κλινικής Νευροφυσιολογίας και να αναπτύξουν την έρευνα στον τομέα αυτόν των Νευροεπιστημών και της Νευρολογίας.

ΕΣΠΑ