Ιταλικές Σπουδές και Επιστήμες της Γλώσσας

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Φιλοσοφική
Τμήμα: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 1.250 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3712/τ.Β' /29-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Λογοτεχνία, μετάφραση και πολιτισμός
2. Εκπαιδευτικές εφαρμογές στην εκμάθηση και αξιολόγηση δεύτερης/ξένης γλώσσας

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
msc-itl@itl.auth.gr
τηλ. 2310995243, 2310997599

Περιγραφή

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προώθηση της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά πεδία της ιταλικής λογοτεχνίας, της μετάφρασης και του πολιτισμού, καθώς επίσης και της γλωσσολογίας με έμφαση στις εφαρμογές στην εκπαίδευση, παρέχοντας εξειδικευμένες σπουδές εμβάθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση των αποκτηθέντων βασικών επιστημονικών γνώσεων στον χώρο της λογοτεχνίας, της μετάφρασης και του πολιτισμού, η μετεκπαίδευση πτυχιούχων σε σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές ανάλυσης, η διασύνδεση με άλλες επιστήμες για διεπιστημονικές πρακτικές, καθώς και η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του ιταλικού και άλλων πολιτισμών με έμφαση κυρίως σε αυτούς του ευρωπαϊκού χώρου. H κατάρτιση επιστημόνων που προσφέρουν υπηρεσίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε εξειδικευμένα πεδία των επιστημών της γλώσσας και της εκπαίδευσης, όπως η εκμάθηση, η αξιολόγηση και η διδακτική της δεύτερης/ξένης γλώσσας με έμφαση στην ιταλική γλώσσα τόσο στη γενική δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση όπως και σε ειδικές ομάδες πληθυσμών.

 

ΕΣΠΑ