Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (History and Philosophy of Science and Technology)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Department of History and Philosophy of Sciences)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 600 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3279 Β'2018/838 Β΄2019 (διόρθωση σφάλματος)
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (History of Science and Technology)
2. Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (Philosophy of Science and Technology)
3. Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (History and Philosophy of Science and Technology)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ