Θρησκευτικός και Προσκηνυματικός Τουρισμός

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Α.Π.Θ. (επισπεύδον)
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 271/27.01.2021
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Δεκτοί: Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Διοίκησης οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Σημειώσεις:

Για να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση του προγράμματος μπορείτε να στείλετε email στο:
msc-religioustourism@past.auth.gr.

Περιγραφή

Γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.:
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη και η έρευνα των διαφόρων θρησκευτικών και προσκυνηματικών δεδομένων του ελλαδικού κυρίως χώρου, αλλά και ευρύτερα του βαλκανικού και μικρασιατικού, καθώς και του χώρου των Αγίων Τόπων, τα οποία δεδομένα περιλαμβάνουν τις σχετικές μαρτυρίες των πηγών και των παραδόσεων, αλλά και τους τρόπους προβολής και ανάδειξης αυτών.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.:
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα πεδία που αναφέρονται στο θεωρητικό υπόβαθρο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, αλλά και η παροχή και ανάπτυξη τουριστικών δεξιοτήτων για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον χώρο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού ή να εργασθούν επαγγελματικά με αυτόν σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.