Θρησκειολογία (Study of Religion)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Θεολογική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Department of Social Theology and Religious Studies )
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 1.920 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 4317 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Θρησκειολογία( Study of Religion)
2. Βιοηθική των θρησκειών ( Bioethics and Religions)
3.Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη (Religious Literature and Art)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ