Θεωρία Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (M.A.Ed./Master of Arts in Education in Theory, Praxis and Evaluation of Educational Work)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Department of Philosophy, Pedagogy and Psychology)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 3.200 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 4127 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (Teaching Humanities and Educational Evaluation)
2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Intercultural Education)
3. Ειδική Αγωγή (Special Education)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφών επιστημών.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Η Γραμματεία του Προγράμματος βρίσκεται στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (γρ. 547),
στη Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος,
στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Είναι ανοιχτή καθημερινά, από τις 09.00 έως τις 16.00, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά, στο 210-7277591,

και

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: thepae@ppp.uoa.gr

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,
ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»,
Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια, γραφείο 547

Περιγραφή

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ειδίκευση πτυχιούχων των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς και, κατά περίπτωσιν, πτυχιούχων άλλων τμημάτων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί,

α. στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διδασκαλία,
β. στην εκπαιδευτική αξιολόγηση,
γ. στην περιβαλλοντική εκπαίδευση,
δ. στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ε. στις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα θα διασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε να υπάρχουν εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι να μπορούν:
α. να προωθήσουν τις νέες τάσεις και πρακτικές στην εκπαίδευση,
β. να διευκολύνουν την εναρμόνιση της ελληνικής εκπαίδευσης και κοινωνίας με την ευρωπαϊκή προοπτική
γ. να στελεχώνουν διάφορες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που απαιτούν την ειδίκευση αυτή, όπως είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και με την εποπτεία των σχολείων, καθώς και άλλα δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ερευνητικά κέντρα.
δ. να εργαστούν ως επιμορφωτές σε Σχολές, Κέντρα ή Ινστιτούτα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
ε. να αναλάβουν τέλος έργο Σχολικών Συμβούλων.

ΕΣΠΑ