Ηλεκτρονική – Ραδιοηλεκτρολογία και Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Master of Science in Electronics-Radioelectrology and in Control and Computing)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Φυσικής(Department of Physics )
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 1818 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) (MSc in Electronics and Radioelectrology)
2. Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (H/A) (MSc in Control and Computing)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ

Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ