Εφηρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ κ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 2704/Τβ/2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1) «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης»
2) «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» με ειδικεύσεις:
α) Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και β) Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής Οικονομικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Γραμματεία Τμήματος

 Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

 2109201058

2109201427

2109229312

 topa@panteion.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η διδασκαλία και η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης, αλλά και στις ανάγκες της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιστημονική εκπαίδευση και η εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση Οικονομολόγων, Περιφερειολόγων και στελεχών επιχειρήσεων και Οργανισμών σε θέματα εφηρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης, διοίκησης και πολιτικής, καθώς και σε θέματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης και αγοράς ακινήτων.
Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες εφηρμοσμένων οικονομικών, περιφερειακής ανάπτυξης και διαμόρφωσης και εφαρμογής οικονομικής και περιφερειακής πολιτικής. Αποκτούν τα εφόδια ώστε να
δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση, σε Οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Μ.Κ.Ο. και Διεθνείς Οργανισμούς.

ΕΣΠΑ