Εφαρμοσμένη Οικονομική

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πόλη: ΒΟΛΟΣ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 2.700 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 4310/28.09.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις:

1) «Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»
2) «Εφαρμοσμένη Οικονομική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & Δημοσίων Οργανισμών»
3) «Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Άμυνα»

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Δημοσίων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ημεδαπής και αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: secpost@uth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2421074700

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονομικών Τμημάτων και άλλων ειδικοτήτων στους κλάδους (α) της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής, (β) της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών, (γ) της Άμυνας. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οδηγεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, πέραν των προβλεπόμενων από το βασικό πτυχίο.